Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op deze website of enige andere pagina binnen het domein Digimove.nl. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. 
De informatie op deze website is bedoeld om aanbieders van onroerend goed en makelaars in onroerend goed met elkaar in contact te brengen.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen of op enige andere wijze interactie met u tot stand te brengen.
Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Digimove B.V. treedt zelf niet op als aanbieder of makelaar in onroerend goed en biedt de informatie op haar website aan zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid en volledigheid.
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Digimove BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. 

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Digimove B.V. of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Digimove B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Digimove B.V..

Disclaimer december 2015